POLITYKA PRYWATNOŚCI

Obowiązuje od: 17.03.2019 r.

Ostatnia aktualizacja: 17.03.2019 r.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Jako administrator danych jesteśmy prawnie zobowiązani na mocy przepisów dotyczących gier hazardowych do przetwarzania danych osobowych graczy w celu umożliwienia im uczestnictwa w grach i świadczenia im usług pomocniczych. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, jakie dane osobowe zbieramy, dlaczego je zbieramy i jak je wykorzystujemy.

Strona internetowa www.avalon78.com („Kasyno”, „Strona Internetowa”, „Firma”, „My”, „Nas”, „Nasz”) jest własnością i jest zarządzana przez N1 Interactive Ltd, prawną spółkę maltańską z numerem rejestracyjnym C 81457, zarejestrowaną pod adresem 206, Wisely House, Old Bakery Street, Valletta VLT1451, Malta.

Rejestrując konto gracza na niniejszej Stronie Internetowej, potwierdzasz swoją zgodę na niniejszą Politykę Prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej Polityki Prywatności i nie chcesz przekazywać nam wymaganych przez nas danych osobowych, nie korzystaj z tej witryny.

Pamiętaj, że niniejsza Polityka Prywatności stanowi umowę między Tobą a naszą Firmą. Możemy okresowo modyfikować niniejsze zasady Polityki Prywatności. Dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić Cię o takich zmianach, zalecamy regularne odwiedzanie niniejszej Polityki Prywatności. Dalsze korzystanie z naszej Strony Internetowej i/lub jej usług będzie stanowić zgodę na niniejszą Politykę Prywatności.

2. INFORMACJE, KTÓRE ZBIERAMY

Dane Osobowe, o które możemy poprosić w celu ich wykorzystania i przetwarzania, mogą obejmować:

a) Wszelkie informacje, które nam przekazujesz, wypełniając formularze na naszych stronach rejestracji konta, a także wszelkie inne dane, które przesyłasz dalej za pośrednictwem naszej Strony Internetowej lub e-maila (np. imię i nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail, numer telefonu);

b) Korespondencję przesyłaną z nami za pośrednictwem niniejszej Strony Internetowej, poczty elektronicznej, czatu internetowego lub innych środków komunikacji;

c) Całą historię transakcji na Koncie Gracza, bez względu na to, czy odbywa się to za pośrednictwem naszej Strony Internetowej, czy innych środków komunikacji;

d) Loginy Witryn i ich dane, w tym dane o ruchu, dane o lokalizacji GeoIP, dane przeglądarki/urządzenia, blogi, dzienniki aktywności i inne informacje o ruchu zarejestrowane w naszym systemie;

e) Dokumenty i dowody, których zasadnie wymagamy w celu weryfikacji konta, przetwarzania depozytów lub wypłat oraz przeprowadzania kontroli pod kątem oszustw (z własnej inicjatywy lub zgodnie z obowiązującymi przepisami). Takie dowody mogą obejmować skany paszportowe, odcinki płatności, wyciągi bankowe itp.

f) Udział w ankiecie lub wszelkie inne oceny klientów, które możemy przeprowadzać od czasu do czasu.

3. W JAKI SPOSÓB KORZYSTAMY Z TYCH INFORMACJI

Przetwarzamy Dane Osobowe, które zbieramy w celu świadczenia naszych usług. W szczególności będziemy wykorzystywać Twoje dane do następujących celów:

a) Przetwarzanie zakładów i transakcji. Obejmuje to korzystanie z kart kredytowych i systemów płatności online;

b) Zapewnienie gier i innych usług pomocniczych, których poszukujesz na naszej Stronie Internetowej;

c) Zapewnienie obsługi klienta, takiej jak pomoc w zakładaniu konta i zarządzaniu nim;

d) Identyfikacja i przeprowadzanie niezbędnych kontroli weryfikacyjnych;

e) Przekazywanie zarejestrowanym graczom informacji o naszych ofertach promocyjnych lub przekazywanie informacji promocyjnych od naszych wybranych partnerów biznesowych oraz powiązanych partnerów i podmiotów (tylko jeśli gracze wyraźnie wyrazili zgodę na otrzymywanie takich materiałów marketingowych);

f) Przestrzeganie obowiązków prawnych, w tym przestrzeganie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczanie finansowania terroryzmu;

g) Monitorowanie i badanie transakcji w celu zapobiegania oszustwom, nadużyciom warunków, praniu pieniędzy i innym nielegalnym lub odbiegającym od normy działaniom hazardowym;

h) Analiza trendów klientów poprzez ocenę badań rynku (udział w ankietach nie jest obowiązkowy i zawsze możesz zdecydować się nie brać w nich udziału);

i) Przeprowadzanie badań i analiz statystycznych łącznych danych.

4. KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

O ile zdecydowałeś się nie otrzymywać materiałów promocyjnych, możemy wykorzystywać Twoje Dane Osobowe, w tym adres e-mail i numer telefonu, do wysyłania komunikacji marketingowej dotyczącej produktów, usług i promocji. Może to obejmować informacje o produktach i usługach naszych partnerów biznesowych, takich jak dostawcy gier kasynowych.Ilekroć zdecydujesz się zrezygnować z otrzymywania takich materiałów marketingowych i reklamowych, możesz zrezygnować z tego w ustawieniach Konta Gracza lub skontaktować się z naszym działem obsługi klienta pod adresem [email protected]

Ponadto pamiętaj, że akceptując od nas jakąkolwiek nagrodę konkursową lub wygraną, wyrażasz zgodę na wykorzystanie swojego imienia i/lub pseudonimu w celach reklamowych i promocyjnych bez dodatkowej rekompensaty, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to zabronione przez prawo.

5. UZYSKIWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Nie będziemy gromadzić żadnych Twoich Danych Osobowych bez Twojej wiedzy. Możemy jednak automatycznie gromadzić pewne dane o Tobie, w przypadku gdy dostarczyłeś je, korzystając z naszych usług i interakcji z nami.

Możemy również zgodnie z prawem otrzymywać niektóre Dane Osobowe od dostawców internetowych i usługodawców, takich jak firmy zapobiegające oszustwom. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do korzystania z usług zewnętrznych dostawców w celu świadczenia pomocy technicznej, aby przetwarzać transakcje online i pozyskiwać treści dotyczące gier.

Pamiętaj, że możemy uzyskać dostęp do wszelkich informacji, które możesz przekazać takim dostawcom, usługodawcom i zewnętrznym usługom typu e-commerce. Zapewniamy, że będziemy wykorzystywać i chronić wszelkie uzyskane w ten sposób Dane Osobowe zgodnie z niniejszymi zasadami Polityki Prywatności. Wszelkie podane przez Ciebie informacje zostaną ujawnione stronom trzecim spoza Firmy zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, a my podejmiemy wszelkie niezbędne kroki

​​w celu zapewnienia, że ​​nasze umowy z zewnętrznymi usługodawcami zawsze ochronią Twoje prywatne informacje.

6. ODBIORCY DANYCH

Możemy przekazywać informacje, które nam przekazałeś, innym podmiotom w naszej grupie firm i naszym partnerom biznesowym. Firmy te obejmują nasze spółki macierzyste, ich spółki macierzyste i wszystkie spółki zależne tych spółek, a także inne firmy, z którymi prowadzimy interesy i posiadamy niezbędne umowy. Przetwarzanie danych osobowych może być podejmowane przez naszą Firmę lub inny podmiot w naszej grupie firm, który może korzystać z usług stron trzecich w celu zaspokojenia potrzeb przetwarzania danych.

Pracownicy naszej Firmy, w szczególności Inspektor Ochrony Danych, Inspektor ds. Prania Pieniędzy, Analitycy ds. Płatności i Zapobiegania Oszustwom, Agenci Obsługi Klienta, członkowie zespołu ds. Utrzymania Klientów, menedżerowie graczy VIP, a także inni wybrani pracownicy, będą również mieć dostęp do Danych Osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków i zapewniania Ci pomocy.

Nasi pracownicy, którzy mają dostęp do danych osobowych gracza lub są z nimi związani, podpisali umowy o zachowaniu poufności, aby uszanować poufny charakter danych gracza zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gier, ochrony danych i prywatności.

Aby zapewnić Ci wydajną usługę, my i/lub nasi usługodawcy mogą wymagać przekazania twoich danych osobowych z jednego kraju do drugiego w regionach Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), a także do niektórych podmiotów przetwarzających dane które mogą mieć siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Dlatego, przeglądając naszą Stronę Internetową i komunikując się z nami drogą elektroniczną, użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na przetwarzanie przez nas (lub naszych dostawców lub podwykonawców) danych w tych krajach. Zawsze dokładamy wszelkich starań, aby mieć powność, że Twoje informacje i dane są traktowane bezpiecznie i zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

7. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOM TRZECIM

Nie sprzedajemy ani nie wynajmujemy danych osobowych osobom trzecim.

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli jest to wymagane przez prawo, regulacje lub inne wezwania prawne lub nakaz. Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe organom regulacyjnym lub organom ścigania, jeśli uważamy, że jest to konieczne do ochrony uzasadnionych interesów Firmy, jej klientów lub osób trzecich.

Dane osobowe będą ujawniane osobom trzecim wyłącznie w następujących przypadkach:

a) Wymaga od nas tego prawo;

b) Jeśli nasza Strona Internetowa musi udostępnić dane swoim podmiotom przetwarzającym płatności, aby ułatwić transakcje płatnicze zgodnie z ich polityką prywatności. (W szczególności większość transakcji kartami bankowymi jest przetwarzana przez Wirecard Bank AG, którego polityka prywatności dotyczy takich transakcji);

c) Aby spełnić nasze obowiązki prawne i regulacyjne oraz obowiązki wobec odpowiednich organów wydających koncesje i organy regulacyjne, a także wszelkie obowiązki wynikające z wszelkich innych obowiązujących przepisów oraz w stosunku do wszelkich innych właściwych organów regulacyjnych w innych jurysdykcjach;

d) Gdy Firma uważa, że ​​ujawnienie jest konieczne w celu ochrony bezpieczeństwa Firmy lub gracza albo bezpieczeństwa innych osób, zbadania oszustwa lub odpowiedzi na żądanie rządu;

e) Jeśli nasi dostawcy usług marketingowych wymagają danych, aby wykonać swoje zadania;

f) Każdej innej osobie trzeciej za uprzednią zgodą gracza.

Używamy zewnętrznych podmiotów przetwarzających dane do przetwarzania ograniczonych Danych Osobowych w naszym imieniu. Tacy dostawcy usług wspierają naszą Stronę Internetową, w szczególności w zakresie hostingu i obsługi stron internetowych, marketingu, analiz, ulepszania stron internetowych i wysyłania biuletynów e-mail. Zapewnimy, że przekazywanie Danych Osobowych do odbiorcy jest zgodne z obowiązującymi Przepisami o Ochronie Danych i że na podmiot przetwarzający nałożone są takie same obowiązki, jak na nas na mocy odpowiedniej Umowy o Świadczenie Usług.

Nasze strony internetowe mogą również zawierać funkcje mediów społecznościowych (np. przyciski „udostępnij” lub „lubię to”). Takie funkcje są oferowane przez zewnętrzne platformy społecznościowe, takie jak Facebook. W przypadku gromadzenia danych w ten sposób ich przetwarzanie podlega polityce prywatności odpowiednich platform mediów społecznościowych.

Oprócz powyższego możemy również ujawniać dane osobowe, jeśli przejmiemy nowe firmy. W przypadku jakichkolwiek zmian w strukturze Firmy, takich jak połączenie, przejęcie przez inną firmę lub przejęcie częściowe, dane osobowe naszych klientów zostaną najprawdopodobniej uwzględnione w sprzedaży lub przekazaniu. W ramach naszej Polityki poinformujemy naszych graczy pocztą elektroniczną o wszelkich zmianach wpływających na przekazywanie danych osobowych.

Pamiętaj, że nasze treści mogą zawierać linki do stron internetowych osób trzecich w celu zapewnienia odpowiednich referencji. Nie ponosimy odpowiedzialności za takie treści zewnętrzne, które mogą zawierać odmienną politykę prywatności. Może się to wiązać z ujawnieniami dotyczącymi przetwarzania danych.

8. PRZECHOWYWANIE DANYCH

Jak stwierdzono w naszych Warunkach, zarówno Ty, jak i Kasyno możecie zdecydować o zamknięciu Konta Gracza w dowolnym momencie. Po zamknięciu konta będziemy przechowywać Twoje dane osobowe w rejestrze tak długo, jak wymaga tego prawo. Dane te są wykorzystywane wyłącznie, jeżeli są wymagane przez właściwe organy w przypadku zapytań dotyczących dokumentacji finansowej i fiskalnej, oszustwa, prania pieniędzy lub dochodzeń w sprawie jakiejkolwiek innej nielegalnej działalności.

Należy pamiętać, że ze względu na przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy w licencjonowanych jurysdykcjach hazardowych w Unii Europejskiej jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych osobowych graczy przesłanych podczas rejestracji oraz wszelkich danych przekazywanych w okresie operacyjnym Konta Gracza przez co najmniej pięć lat od ostatniej transakcji gracza lub zamknięcia konta. Dlatego prośby o usunięcie danych przed upływem tego okresu nie mogą być rozpatrywane.

9. BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH

Niniejszym potwierdzamy, że gromadząc i przetwarzając Twoje Dane Osobowe w celu zarządzania Twoim Kontem Gracza, jesteśmy związani surowymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

W związku z tym staramy się chronić Twoje dane osobowe i szanować Twoją prywatność zgodnie z najlepszymi praktykami biznesowymi i obowiązującymi przepisami. Angażując się w zapewnianie bezpiecznych usług dla graczy, podejmujmy wszelkie uzasadnione środki ostrożności, aby zapewnić, że wszystkie przesłane nam dane pozostaną bezpieczne.

Dostęp do Kont Graczy można uzyskać tylko przy użyciu unikalnego identyfikatora i hasła gracza. Możesz także skonfigurować uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) jako dodatkową ochronę przed nieautoryzowanym użyciem konta. Ponosisz odpowiedzialność za zachowanie poufności danych logowania i upewnienie się, że inna osoba nie będzie mieć do nich dostępu.

10. KONTAKT Z NAMI

Zawsze możesz skontaktować się z nami w sprawie niniejszej Polityki Prywatności, jeśli pragniesz:

a) Potwierdzić poprawność danych osobowych, które zebraliśmy na Twój temat;

b) Zapytać o wykorzystywanie Twoich danych osobowych;

c) Zabronić wykorzystywania Twoich danych w przyszłości do celów marketingu bezpośredniego;

d) Zaktualizować lub poprawić wszelkie informacje, które nam dostarczyłeś (w takich przypadkach dostarczysz wszelkie dowody, których możemy zasadnie wymagać, aby wprowadzić takie zmiany). Pamiętaj, że przekazywanie nam fałszywych informacji jest niezgodne z prawem, a Twoim obowiązkiem jest sprawienie, abyśmy zawsze byli na bieżąco z Twoimi poprawnymi danymi.

Jeśli masz pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, skontaktuj się z inspektorem ochrony danych pod adresem [email protected]

Ponadto zgodnie z art. 77 RODO masz prawo wnieść skargę związaną z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego, w szczególności w Państwie Członkowskim, w którym znajduje się Twoje miejsce pobytu, miejsce pracy lub miejsce domniemanego naruszenia.

11. POLITYKA PLIKÓW COOKIE

Gdy odwiedzasz naszą Stronę Internetową, nasz system automatycznie gromadzi informacje o Twojej wizycie, takie jak przeglądarka, adres IP i witryna odsyłająca. Zbieranie tych informacji odbywa się we współpracy z naszymi dostawcami platform i partnerami. Możemy otrzymywać od nich ogólne dane demograficzne lub dane o użytkowaniu osób odwiedzających naszą Stronę. Nie wykorzystujemy automatycznie gromadzonych informacji do identyfikacji użytkownika bez otrzymania dodatkowej zgody.

Do zbierania tych informacji używamy plików cookie i podobnych narzędzi śledzących. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze lub sprzęcie podczas odwiedzania naszych stron internetowych. Niektóre pliki cookie są niezbędne do działania niniejszej Strony Internetowej; inne poprawiają komfort korzystania ze Strony i pomagają nam oferować lepszą obsługę. Poniżej znajdują się rodzaje plików cookie, których używamy i ich cele.

Wymagane pliki cookie: umożliwiają nawigację i podstawową funkcjonalność stron internetowych, np. dostęp do obszarów członkowskich naszej Strony Internetowej.

Funkcjonalne pliki cookie: pozwalają nam analizować korzystanie z niniejszej strony i wybory na tej stronie (np. klucz sesji, język lub region), abyśmy mogli zapisać te ustawienia i zaoferować bardziej spersonalizowane usługi.

Reklamowe pliki cookie: pozwalają nam ocenić, na ile skuteczny jest nasza zawartość marketingowa. Te pliki cookie są dostarczane przez naszych partnerów w celu śledzenia wizyt na stronie i rejestracji nowych graczy na podstawie reklam. Nie udostępniamy twoich danych osobowych (takich jak imię i nazwisko lub adres e-mail) partnerom stowarzyszonym, z wyjątkiem danych dotyczących odwiedzin na stronie gromadzonych bezpośrednio przez takie Reklamowe Pliki Cookie. Jednak dane odwiedzin mogą być powiązane z innymi danymi osobowymi gromadzonymi przez innych dostawców. Ta forma przetwarzania danych zewnętrznych jest regulowana przez informacje o polityce prywatności i polityki tych zewnętrznych dostawców.

Oprócz powyższego korzystamy z usług wielu zewnętrznych dostawców, którzy również ustawiają pliki cookie w naszej Stronie Internetowej, w celu świadczenia usług, które nam świadczą. Takie usługi obejmują między innymi pomaganie nam w ulepszaniu Twoich doświadczeń poprzez śledzenie Twojej aktywności na Stronie, mierzenie skuteczności Strony i skuteczności naszych kampanii marketingowych.

Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Jeśli wolisz, możesz zablokować niektóre lub wszystkie pliki cookie lub usunąć pliki cookie, które zostały już ustawione, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zalecamy jednak, aby nie blokować ani nie usuwać plików cookie, ponieważ może to ograniczyć korzystanie z naszej Strony Internetowej.

12. GRY NETENT

Grając w gry kasynowe stworzone przez NetEnt, obowiązują również Zasady Prywatności NetEnt. Zasady te można znaleźćtutaj.

Last winners
 • Diederik Geert
  €39.52
 • Diederik Geert
  €3.20
 • Diederik Geert
  €4.80
 • Diederik Geert
  €12.80
 • Diederik Geert
  €4.32
Używamy plików cookies, aby polepszyć twoje doświadczane przez ciebie wrażenia. Korzystając z naszej strony internetowej, akceptujesz naszą politykę plików cookies politykę plików cookies